Turism

Deşi are o suprafaţă mică, Republica Moldova dispune de

#Moldova Discover us turismun considerabil potenţial turistic, reprezentat, întîi de toate, de aspectul geomorfologic al teritoriului – o neobişnuită diversitate de rezervaţii peisajistice sau landşafturi naturale şi monumente geologice unice, de valoare europeană şi mondială.

Formele prioritare ale turismului practicate în ultimul deceniu în Republica Moldova sînt turismul rural, vitivinicol, cultural, de sănătate şi frumuseţe.

Turismul rural

Comunităţile agricole şi pitoreştile noastre sate pot oferi diferite servicii turiştilor care doresc să se odihnească în sînul naturii:

– cazare în case tradiţionale de tip rural;
– posibilitatea de încadrare în activităţi şi preocupări rurale;
– familiarizarea cu folclorul, distracţiile şi tradiţiile locale;
– familiarizarea cu meşteşugurile practicate în localitatea dată, precum şi posibilitatea de participare a doritorilor la procesul meşteşugăritului;
– posibilitatea de procurare a produselor meşteşugăreşti.

Turismul vitivinicol

Podgoriile noastre, de asemenea, constituie un important obiectiv turistic din sectorul rural. De secole, în Moldova s-au format bogate tradiţii de cultivare a viţei-de-vie şi de producere a vinului. În prezent, în ţară funcţionează 142 fabrici de vinuri. 23 dintre acestea dispun de condiţii şi experienţă în ceea ce priveşte primirea vizitatorilor. Aici turiştii au posibilitatea de a lua cunoştinţă de tehnologia producerii vinurilor, de a urmări cum sînt îmbuteliate şi, desigur, de a gusta produsul finit. Prin calitatea lor, multe dintre vinurile produse în ţara noastră se bucură de o bună reputaţie pe plan internaţional.

Ca ţară vitivinicolă, Republica Moldova oferă şansa alegerii unor rute preferate, aşa încît turiştii pot vizita, după dorinţă, beciuri şi oraşe subterane, vinoteci, întreprinderi de prelucrare primară a vinului, de producere a şampaniei, divinului, heresului, balsamurilor etc. Fabricile de vinuri, în ansamblu, făcînd parte din ruta turistică “Drumul vinului în Republica Moldova”, prezintă o esenţială motivaţie de a ne vizita ţara. Ele constituie un mijloc de promovare a celui mai bun produs turistic autohton.

Turismul cultural

Republica Moldova dispune de un bogat patrimoniu cultural, care poate fi cu succes valorificat în turism. În total, au fost identificate 140 de monumente ale patrimoniului cultural, care pot fi incluse în circuitul turistic. Cele mai timpurii monumente sînt aşezările geto-dacice şi fortificaţiile romane. O diversitate de atracţii pentru turişti oferă vestigiile fortificaţiilor medievale, diverse complexe arheologice, în primul rînd, Orheiul Vechi, mănăstirile rupestre, conacele boiereşti şi casele ţărăneşti. Şi în capitala ţării există un număr impunător de monumente, exemple reprezentative ale arhitecturii locale din secolele XIX şi XX, capabile să trezească interesul turiştilor.

În Republica Moldova funcţionează 87 de muzee, ele avînd bogate colecţii de exponate. În plus, cele mai multe din acestea sînt amplasate în clădiri de o deosebită importanţă arhitecturală. În temei, muzeele sînt destinate unui contingent special de vizitatori, însă, cel puţin 20 dintre acestea, merită atenţia publicului larg.

Un punct atractiv al produsului turistic naţional îl constituie varietatea culturilor din diverse zone ale ţării. Republica Moldova prezintă un amalgam de naţionalităţi şi culturi, deci, de tradiţii, limbi vorbite, folclor, bucătărie etc. În ţară există circa 880 de grupuri folclorice, o bună parte din ele reflectînd tradiţiile specifice regiunii şi originii lor. Merită a fi menţionat şi artizanatul naţional – atît ca valoare culturală, cît şi ca produs de meşteşugărit propus spre vînzare.

Turismul de sănătate

Staţiunile balneoclimaterice din Republica Moldova, ar putea deveni un substanţial produs turistic balneoclimateric de nivel internaţional, cu condiţia creării în jurul lor a unei infrastructuri adecvate.

Cele mai bune premise în acest sens le au:
“Bucuria-sind”, Vadul lui Vodă, “Codru”, Hîrjauca, Călăraşi şi, îndeosebi, “Nufărul alb”, Cahul.

Puncte atractive turistice din Republica Moldova

Monumente ale naturii: “Toltrele Prutului”, “O sută de movile”, Peştera “Emil Racoviţă”, Parcul Ţaul.

Rezervaţii: Pădurea din Domneasca, Codrii, Iagorlîc, Prutul de Jos, Plaiul Fagului.

Muzee: Casele-muzeu “Alexei Mateevici”, “Aleksandr Puşkin”, “Constantin Stamati”, “Igor Vieru”, Complexul Muzeal “Orheiul Vechi”, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul Meşteşugurilor Populare, Muzeul Naţional Găgăuz “Dumitru Cara-Ciobanu”.

Conace: Conacul “Zamfir Ralli Arbore”, Castelul de vînătoare al lui Manuc Bei.

Mănăstiri şi biserici: Căpriana, Hîncu, Rudi, Saharna, Ţîpova, Curchi, Frumoasa, Cosăuţi, Japca. Biserica Adormirii Maicii Domnului din Căuşeni.

Vinării: Cricova, Mileştii Mici, Purcari, Cojuşna.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

36% din turiştii şi excursioniştii străini vin în Moldova să facă bani. Peste 98% din moldoveni pleacă în străinătate să cheltuiască bani

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la circa 133 900 turişti şi excursionişti, cu 16,9% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul 2009. Din numărul total de turişti şi excursionişti, 6 018 sunt cei care au apelat la agenţii pentru a vizita Moldova, 101 983 sunt moldovenii ce au plecat în străinătate şi 25 850 sunt participanţii la turismul intern. Cei mai fideli turişti ai ţării noastre sunt veniţi din România, Rusia, Ucraina şi Italia.

Din cei 6 018 turişti şi excursionişti străini, care au vizitat Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2010 şi au beneficiat de serviciile agenţiilor de turism şi turoperatorilor, 55,7% au sosit în scopuri de odihnă, recreere şi agrement, 36,2% – de afaceri şi profesionale, 8,1% – de tratament. În primele 9 luni ale anului 2010, ponderi mai însemnate în numărul total de turişti şi excursionişti străini sosiţi în Republica Moldova le-au revenit cetăţenilor din România (20,6%), Federaţia Rusă (15,5%), Ucraina (7,6%), Italia (5,9%).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Structura zonei turistice Bălţi

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
or.Bălţi 1421 parc orăşenesc biserica “Sf. Împ.Constantin şi Elena” (1924-1934), biserica “Sf.Paraschiva” (1924), biserica “Sfântul Nicolai” (înc. sec.XX), Biserica Armenească (sec.XIX), Muzeu de Istorie şi Etnografie, Teatrul “V.Alecsandri”, Universitatea pedagogică “Al. Russo” zonă de odihnă, trei hoteluri orăşeneşti
s.Sofia 1831, Anfisovca casa-muzeu a familiei Hăsnaş
s.Corlăteni casa-muzeu “L.Damian”

Structura Zonei turistice Cobani – Costeşti

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
s.Cobani 3.06.1374, Zubreuţi, Vasileuţii-Mari rezervaţia ştiinţifică “Pădurea Domnească”, rezervaţie peisagistică “Suta de movile”, zonă ocrotită “Ţara bâtlanilor”, toltre cu peşteri “Stânca Mare” biserică din lemn (1838)
s.Buteşti 12.12.1646 monument natural geopaleontologic “Cheile Buteşti” peşteră cu vestigii ale culturii mustreană (≈70-40 mii de ani)
or.Costeşti 15.08.1499 cel mai mare lac de acumulare din Moldova (92 km2), monument geopaleontologic (toltre) Plajă de imp. naţională, neamenajată, tabără de copii în pădurea  s.Şaptebani
s.Duruitoarea 1755 o suită de monumente geopaleontologice cu toltre, defilee şi peşteri (≈ 50ha.) vestigii în peşteri (500-70 mii ani)
s.Văratic 27.04.1664 monument natural geopaleontologic, două peşteri biserică din lemn (1825)
s.Horodişte peşteră cu vestigii preistorice biserică din lemn (1797)

Structura zonei turistice Criva

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
s.Criva 24.04.1520 monument natural “Peştera “Emil Racoviţă” (80 ha., lungime totală ≈ 89 km. în gipsuri), relief carstic pe gipsuri
or.Lipcani 17.06.1429, Medvedca pe Prut pădure de luncă cu arin hotel
s.Larga 19.06.1429 pădure de mesteacăn, parc verde, alee biserică de lemn “Sf. Treime” (1897) bogat decorată

Structura zonei turistice Edineţ

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
or.Edineţ 15.06.1431 Muzeul Ţinutului Natal (1982), Muzeul de Artă Populară (1993), sit arheologic cu vestigii de “cultură Edineţ” (sec.XIX-VIII î.e.n.) 2 hotele
s.Rotunda 09.1774 pădure biserică din lemn (sf.sec XVIII, tip casă ţărănească)
s.Caracuşenii Vechi 2.05.1585 rezervaţie peisagistică “Complexul geologic şi paleontologic din bazinul r.Lopatnic”, “Peştera Ciuntului”, monument natural botanic (staţiune neolitică ≈2900 î.e.n.)
s.Corjeuţi 26.03.1624 toltre “Ţiglăul Mare”,  poligon al alpiniştilor
s.Trinca 09.1771 monument natural geopaleontologic “Toltrele r.Draghişte” staţiuni în peşteri şi grote din Epoca fierului (≈ sec.VIII î.e.n.), baştina lui Vasile Stroiescu – om de înaltă cultură şi mare mecenat
s.Feteşti 3.07.1575, Hriţeni rezervaţie peisajeră, monument natural geopaleontologic, atol coralier din toltre
s.Gordineşti 27.05.1429, Neagăuţi rezervaţie peisajistică “La Castel”, “Peştera Dediului”
s.Brânzeni 1606 atol coralier din toltre, monument natural geopaleontologic – peşterile de la Brânzeni (cu vestigii de cca. 40-10 mii ani) parcul şi reşedinţa mecenatului V. Stroiescu
s.Teţcani 6.02.1577 toltre în cheile r.Vilia
s.Zăbriceni pădure tabără pentru copii “Albinuţa”

Structura zonei turistice Japca-Camenca

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
s.Japca 26.02.1491 “Stânca Japca” – monument geopaleontologic, izvor cu apă bogată în săruri de uraniu la Bursuc complex rupestru, mănăstire de femei “În.Domnului” (sec.XVII), unica care a funcţionat în perioada sovietică Odăi pentru cazare în mănăstire
or.Camenca 1608 monument geologic şi paleontologic, zonă balneoclimatică hotel, sanatoriul “Nistru”, sanatoriul pentru copii
s.Valea Adâncă 1738 rezervaţie peisagistică “Valea Adâncă” casă rupestră a haiducului Ustim Karmaliuc (sec.XIX), biserică în stil vechi moldovenesc (1831)
s.Raşcov 1402, Calavur rezervaţie peisagistică, monumentul geo-paleontologic “Complexul de la Raşcov” , izvorul “Panscka kriniţea” staţiune paleolitică (40-10 mii de ani), fortificaţie dreptunghiulară din pământ (sec. IV-III î.e.n.), oraş medieval (sec.XIV-XVI), biserică romano-catolică “Sf.Caetan”(sec. XVII),
s.Temeleuţi 3.06.1651 parc dendrologic horodişte pe promotoriu
s.Socola 11.03.1586 monument geo-paleontologic peşteră (cu vestigii din sec X)
s.Cuhureşti 20.12.1437 parc dendrologic, monument natural botanic complex religios cu biserică stilizată (1914, arh. A.V.Şciusev)
s.Cobâlea 18.02.1456 monument al naturii – stejarul lui Ştefan cel Mare (≈ 6 secole)
s.Cunicea 20.12.1437 ruinele a două cetăţi antică (sec.IV-III î.e.n.) şi medievală timpurie (sec. IX-XII)

Structura Zonei turistice Rudi-Naslavcea

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
s. Rudi 1463 rezervaţia peisagistică “Rudi – Arioneşti”, peşteră naturală horodişte de promotoriu (sec.IV- III î.e.n., ipotetic – oraşul Metoniu, menţionat de Ptolemeu), 2 cetăţi inelare din pământ (sec. IX-XII) “Farfuria turcească” şi “Germanariu”, mănăstirea de bărbaţi cu biserica “Sf.Treime” (1777) în stil vechi moldovenesc. În vecinătate biserică din lemn (1737 la Sudarca, 1829 la Braicău, Tătărăuca)
s.Călărăşeuca rezervaţie peisagistică mănăstirea de femei “Ad.Maicii Domnului” (1782), biserică de lemn (1801)
or.Otaci 30.03.1585, Mohileni monument al naturii “La izvoare” biserica veche moldovenească (1793), Zona Economică Liberă “Otaci”
s.Mereşeuca 20.12.1437 monument al naturii “Partea Cneazului” fortificaţii de pământ pe promotoriu “La Cetate” (sec.IX-XII), biserică în stil vechi moldovenesc (1819)
s.Lencăuţi 20.07.1628 cea mai veche şcoală sătească din Moldova (sec. XIX)
s.Lipnic 20.12.1437 monument al naturii,  pădure horodişte inelară (IV-III î.e.n.), loc istoric (în timpul bătăliei de la Lipnic din 1469, Ştefan cel Mare zdrobeşte hoardele tătare)
or.Ocniţa 15.06.1431, „satul lui Durnea Ceatariu” rezervaţie naturală silvică biserică din lemn (sec.XIX), casă-muzeu “Constantin Stamati” (1786-1869) hotel
s.Naslavcea 20.12.1437 rezervaţie peisagistică “La 33 de valuri” cu o suită din 6 monumente geopaleontologice în defileul r.Chisărău cetate geto-dacică (sec.IV-III î.e.n.)

Structura Zonei turistice Soroca

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
or.Soroca defileul Bechir cu sihăstria din sec.IX, defileul Cobzanca cetatea medievală (1499), “Dealul ţiganilor”, spitalul judeţean (sec.XIX), gimnaziul de fete (sec.XIX), muzeul ţinutului Soroca, biserica “T.Stratulat” (Sec.XIX, arh. eclectică), biserica “Ad.Maicii Domnului” (1842, arh. A.Waisman) hotelul “Victoria”, restaurante, baruri, agrement, plajă orăşănească
s.Cosăuţi supranumit “satul pietrarilor”, 3.01.1509 rezervaţie peisagistică (585 ha), monumentele naturii “Pragurile Nistrului” (8 ha)  şi “Depozitul de gresii şi granit” (2 ha), staţiunea paleolitică (≈ 22 mii ani), izvorul cu apă minerală “Prestol” Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, casa Societăţii de Credit (din perioada interbelică)
s.Trifăuţi 04.1620 pădure, plajă, “zonă de odihnă” a or. Soroca construcţii uşoare în zona de odihnă

Structura Zonei turistice Ţaul

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
s.Ţaul 5.06.1570, Alboteni parc (arh. Vladislavski-Padalco) conacul familiei Pommer (1901), Muzeu de Istorie şi Etnografie
s.Rediul Mare parc (arh. I.Vladislavski-Padalco), izvorul r. Răut
s.Cernoleuca 14.04.1546 rezervaţie naturală de plante medicinale conacul familiei Cazimir, biserică din lemn (1801)
or. Donduşeni hotel

Structura zonei turistice Cahul

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
or.Cahul 10.09.1452 rezervaţie naturală de plante medicinale (343ha), apă minerală (termală) în zona balneoclimaterică “Nufărul Alb” Muzeul Cahulului Hotel, sanatoriu “Nufărul Alb”
s.Stoianovca 1902 rezervaţie naturală mixtă “Pichetul celor 3 eroi”, localitate a foştilor colonişti bulgari, cimitirul ostaşilor români
s.Vadul lui Isac rezervaţie naturală silvică fragment din Valul lui Traian de Jos (sec. III-IV, înălţat de romani, avea 4 elemente de fortificare)
s.Văleni 13.06.1436, Balinteşti rezervaţie ştiinţifică “Prutul de Jos”, monument natural geopaleontologic
s.Giurgiuleşti 1527, Ţurţuleşti monument natural geopaleontologic vestigii  medievale timpurii, terminal portuar la Dunăre

Structura zonei turistice Tighina – Căuşeni – Talmaz

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
or.Tighina 6.10.1408 izvoare cu apă minerală la Varniţa şi Proteagailovca, cetate medievală moldovenească (1408), biserica “Schimbarea la faţă” (1815), biserica “Adormirea Maicii Domnului” (1819), Muzeu de Istorie şi Studiere a Ţinutului (1914), Muzeu memorial “Carol XII” – Varniţa 2 hotele
s.Hîrbovăţ 1764 rezervaţie peisajistică “Pădurea Hârbovăţ”, parc dendrologic
s.Chiţcani, s.Copanca 31.09.1429, Zaharovca, 18.02.1456, Corabca rezervaţii naturale silvice (197ha), izvor cu apă minerală “Valul lui Traian de Sus” (sec IV), mănăstirea “Noul Neamţ” (1859)
s.Talmaz 1595 rezervaţie peisagistică “Grădina turcească”, rezervaţie de resurse,  albia veche “Nistrul orb” baştina lui Ştefan Ciobanu (24.XI.1883) baza de odihnă
Ciobruci, Răscăieţi, Purcari, Olăneşti, Crocmaz, Tudora, PalancaPopeasca 5 monumente ale naturii de diferite categorii, “Înălţimea Lomakin”, “Grădinile” (Popeasca, sec.XIX) etc. ruinele cetăţii turceşti (sec. 17-18, Palanca) hotel (Palanca)
or.Căuşeni 6.06.1455, Chişinăul Roşu centrul olatului tătarilor din Bugeac (sec. XVI-XVII), biserica semiîngropată “Adormirea Maicii Domnului” cu fresce în interior hotel
s.Zaim 22.03.1535, Oale monument geopaleontologic “La Carieră”, pădure casă-muzeu “Alexei Mateevici”
s.Sălcuţa 22.03.1706 monument geopaleontologic “Biserica Albă” din romanul lui I.Druţă
s.Cârnăţeni baza de odihnă
s.Taraclia 1773 rezervaţie geopaleontologice “Râpa lui Vişan” (sec. XIX)

Structura zonei turistice Taraclia

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
or.Taraclia 1811 monument natural geopaleontologic Muzeu de Istorie şi Etnografie hotel
s.Corten 1830, Chiriutnea Muzeu de Istorie şi Etnografie hotel rural
s.Tvardiţa 1829 Muzeul Ţinutului Natal, biserica “Sf. Paraschiva” (secXIX) hotel rural
s.Vinogradovca 11.06.1964 sector reprezentativ de  Stepa Bugeacului (1962)

Structura zonei turistice UTAG

Localitate Vechime Atracţii naturale Atracţii antropice Dotări turistice
s.Bugeac 31.05.1978 rezervaţie naturală de plante medicinale, sector reprezentativ din stepa Bugeacului
s.Desghingea 1811 sector reprezentativ din nordul stepei Bugeacului
or.Comrat 27.05.1443, Cergâşa, Cercoza monument  geopaleontologic “Valea r.Ialpug”, izvor cu apă minerală Muzeu de Istorie şi Studiere a Ţinutului (1969) 3 hoteluri
s.Beşalma 1811 Muzeu de Istorie şi Etnografie “D.Cara-Ciobanu” (1969)
s.Cazaclia 1807 vinăria “Cazaiac-Vin”

Sursa: Asociatia de Dezvoltare a Turismului in Moldova

Lista agentilor economici din industria turismului

Forma Juridica AGENTUL ECONOMIC NR LICENTA DATA EXPIRARE Sediul Director Nr Telefon1 Nr Telefon2
1 SRL A – DAO PRIM AMMII 022164 17.07.2011 mun. Chişinău, str. Teilor, 6 Berco Irina 921465 921466
2 SRL ACVATEX A MMII 021200 25.05.2011 mun. Chişinău, str. Aleco Russo 3/1 Brînzan Dumitru 220737 737750
3 SRL ADIS A MMII 022990 08.12.2011, 07.12.2006 mun. Chişinău, str. A. Pann, 4, of. 200 Sirotinschi Anatol 836777 232111
4 SRL ADMIRAL TUR A MMII 036520 27.01.2016 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 57 Garbuz Ivan 844744
5 SRL AERLUX A MMII 030211 25.11.2013 or. Călăraşi, str. M. Eminescu 25/2 Gherţa Violeta 244 26578 069149121
6 SRL AERO PREMIER TUR A MMII 034300 13.04.2015 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 98 Garbuz Ivan 844711 843711
7 SRL AEROTOUR MOLDOVA A MMI 022734 30.11.2011, 26.10.2006 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 3 Emelianov Boris 542460 542461
8 SRL AFRODITA TUR A MMII 034791 09.06.2015 mun. Chişinău, str. A. Sciusev 50, of. 5 Ungureanu Iurie 242243 69109923
9 SRL AGENŢIA DE TURISM DIN CHIŞINĂU A MMII 021551 12.06.2011, 16.05.2006 mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 129, bir 511 Alexeev Maria 210348 238372
10 SRL AGENŢIA DE TURISM ŞI EXCURSII ORHEI A MMII 029205 04.07.2013 or. Orhei str. Vasile Lupu 36 Cecoltan Nicolae 023521381 023524671
11 SRL AGENT-TURA A MMII 031774 02.06.2014 mun. Chişinău, bd. Moscova 8A Porciulean Oleg 496979
12 SRL AGROTUR-SERVICE COM A MMII 034181 26.03.2015 mun. Chişinău, str. Eminescu 6, of. 1 Cercunova Elena 222733
13 SRL AIA TRAVEL CLUB A MMII 034211 01.04.2015 mun. Chişinău, str. Zelinschi 15 Topal Andrei 815-888
14 SRL AIMAS-TUR A MMII 032061 12.06.2014 mun. Chişinău, str. Grădina Botanica 9 Portneacov Sergiu 532031 776682
15 SRL AINUR-COM A MMII 031073 26.03.2014 mun. Chişinău, str. Tighina 49 Karagheaur Leonid 22 22 06 207959
16 SRL ALCEDO GRUP A MMII 029788 25.09.2013 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 7 of.401 Ionel Gonţa 844 333 844111
17 SRL ALCELI TUR A MMII 037272 12.05.2016 mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 29 Terteac Marina 213986
18 SRL ALEROSANDI A MMII 031122 25.03.2014 mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 45, of. 326 Rotaru Ala 212254
19 SC, SRL ALEXANDR-GRUP A MMII 021727 22.06.2011 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4 of.603, 72 Juraveli Alexandr 553256 505106
20 SRL ALFATUR A MMII 028704 26.05.2013 mun. Chişinău, str. Titulescu 1 Velicico Natalia
21 IM, SRL ALIBABATUR A MMII 022991 27.11.2011 mun. Chişinău, str. 31 August 62 of.26 Vrănescu Angela 277562 274028
22 SRL ALORA PRIM A MMII 025210 20.06.2012, 11.06.2007 mun. Chişinău, str. M. Varlaam 65 bir. 411 Siric Ala 227746 277327
23 SRL ALPIMARIN-TUR A MMII 023720 20.02.2012 mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 111/9 Gobjila Marina 92 44 66 92 44 47
24 SC, SRL ALVIAN-TUR A MMII 025105 08.06.2012 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2 of. 406 Gudzovschi Ludmila 548439 838-507
25 SRL AMAXI-SERVICE A MMII 022790 23.11.2011 mun. Chişinău, bd. Dacia 35 Zadvornîi Oleg 503173 503595
26 SRL AMITON-TRIX A MMII 025373 10.06.2012 mun. Chişinău, str. 31 august 1989 79/1 Vieru Serghei 546244 534256
27 SRL ANATA & CO A MMII 034038 30.03.2015 mun. Chişinău, str. Ginta Latina 13/1
28 SRL ANATOL COMUNICATION A MMII 032423 05.08.2014 mun. Chişinău, str. Armeneasca 55 of. 304 Trofilova Raisa 275275 226228
29 SRL ANESTO-TUR (ROBINZON) A MMII 023351 28.12.2011, 07.12.2006 mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 43 Gorgos Veronica 221222 220022
30 SRL ANGATUR A MMII 037062 12.05.2014 mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu 38 Ungureanu Ruslan 229301
31 SRL ANGELI-TUR A MMII 034458 30.04.2015 or. Edineţ, str. Independenţei 79 Dascăl Vitalii 0246 23700 24720
32 SRL ANGIS-TUR A MMII 033984 09.03.2015 mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 14 Panîș Tatiana 211250
33 SRL ARCODESINC A MMII 034951 06.07.2015 mun. Chişinău, str. A. Pann, 4, of. 200 Gorea Tatiana 233874 233029
34 SRL ARENDA-TUR A MMII 025980 30.06.2014 mun. Chişinău, str. Decebal, 99/3, ap. 308 Biriuc Galina 783995 890995
35 SRL ARGOTUR-SERVICE A MMII 029340 21.07.2013 mun. Chişinău, bd. Renaşterii 16, of. 21 Chirienco Pavel 229919
36 SRL ARIDON TURISM AMMII 036279 16.12.2015 mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 113, ap.1,2 Munteanu Ana 212123
37 SRL ART ACADEMY A MMII 030120 03.12.2013 mun. Chişinău, str.Bernardazzi 56 Baluci Tatiana
38 SRL ASIARM-TUR A MMII 010987 11.06.2008 mun. Chişinău, bd. Decebal, 72/1, of. 205,206,207 Bordeniuc Raisa 567681
39 SRL ASTRAMAX ( DONTEH PUS) A MMII 023717 12.02.2012 mun. Chişinău, str. Tighina, 49/4 of.2 Romanenco Natalia 507680 571888
40 SRL ATLANTIC CLUB A MMII 034914 01.07.2015 mun. Chişinău, str. Armenească 26 Cotorobai Galina 855959 855960
41 SC,SRL AVIO-TURISM A MMII 016938 12.09.2010 mun. Chişinău str. A. Russo 1 of. 37 Donici Pavel
42 SRL AZENTA-GRUP AMMII 027855 17.03.2013 mun. Bălţi, str. 1 Mai, 1/2 Ghebos Alexandr 23167319
43 SRL AZON A MMII 036458 31.01.2016 mun. Chişinău, str. Florilor 30/1, nr.50 Tarîță Tamara 449835 430424
44 SRL BALATON A MMII 024633 17.04.2012 mun. Chişinău, str. M Eminescu 52 Safronov Alexandru 224057
45 SRL BALCAN EXPRES A MMII 036288 17.12.2015 mun. Chişinău, str. M. Kogîlniceanu 54 Ciobanu Valerian 920909 242314
46 SRL BALNEO-EXPRES A MMII 033470 31.12.2014 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2, of.410 Şuiu Tudor 27-25-66
47 SRL BALNEOSERVICE-BOBROV & C AMMII 029412 22.07.2013 mun. Chişinău, str. V. Alecsadri 78 Bobrov Valerii 281877
48 SRL BETALINCOM A MMII 030612 28.01.2014 or. Hînceşti, str. 31 August Popovschi Cristina 026920325 069220048
49 SA BIROUL DE CĂLĂTORII DIN CHIŞINĂU AMMII 032264 15.07.2014 mun. Chişinău, str. V. Alexandri, 78 „G”, of,101 Negru Tatiana 222868 223503
50 SRL BONDARI & CO A MMII 033096 11.11.2014 mun. Chişinău, str. Mateevici 27/1 Alexeev Oxana 281028
51 SRL BRĂNEŞTI A MMII 023088 08.12.2011 mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18 of.36 Dulgher Vasile 23 47 50
52 SRL BULGARIA ELECTRONIC A MMII 032529 18.08.2014 mun.Bălţi, str. Independenţei 10 Talolina Tatiana 63234 079286585
53 SRL BUSINESS SOLUTIONS A MMII 030703 09.02.2014 mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi 63 Odobescu Veronica
54 CP CĂLĂTORUL-PUTEŞESTVENIC AMMII 020343 10.03.2011 mun. Chişinău, str. Şciusev, 103 of.2 Stoianov Fiodor 241751 238723
55 SRL CANONIC-TUR A MMII 034385 15.04.2015 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 10 Cealicov Mihail 272728 545434
56 SRL CANSUR-COM A MMII 028252 09.04.2013 mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu 26 of.1 Ghenova Irina
57 SRL CAPITAL TOUR A MMII 033417 22.12.2014 mun. Chişinău, bd. Decebal 91 of. 62 V Costev Veaceslav 632233 539623
58 SRL CAPLAUS-TUR AMMII 0026548 20.11.2012 mun. Chişinău, bd. Stefan cel Mate 4, off 517 Curuci Ana 54-04-87 835552
59 ÎI CARANICOLOVA XENIA A MMII 037281 25.05.2016 mun. Chişinău, str. Cosmonăuţilor 6 Meteilov Alexandru 888288 243254
60 SRL, ÎM CASA VINULUI (AUREOLA-EXPO) A MMII 030542 16.01.2014 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 73 Derejovschi Serghei 746295 755803
61 SRL CĂTĂLINA A MMII 034040 02.03.2015 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 243 Cucu Anton 578571 760676
62 SRL CDC. ANTARES AMMII 032478 29.07.2014 mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 46 Cearscaia Irina 27-88-99
63 ÎI, SRL CEARSCAIA IRINA A MMII 024438 29.03.2012 mun. Chişinău, str.Mitropolit Dosoftei 102-4 Izman Ludmila 228 721 234829
64 ÎI CEBOTAREAN GHEORGHE A MMII 032169 26.06.2014 or. Soroca, str. Barbu Lautaru 1 Bulat Nicolae
65 OO CENTRUL MOLDO-POLONEZ DE SUSŢINERE A ANTREPRENORIATULUI A MMII 016053 03.06.2010 mun. Bălţi str. Ştefan cel Mare 60 A Pislariuc Alexandru 23152921
66 SRL CERDAS COM A MMII 029049 19.06.2013 mun. Chişinău, str. Armenească 27 Şcepachin Veronica 545486
67 SRL CESA-TUR A MMII 022188 18.08.2011 mun. Chişinău str. Armeneasca 63 Sajin Ecaterina 921691 079420547
68 ÎM, SRL CHATEAU VARTELY A MMII 029081 25.06.2013 or. Orhei str. Eliberării 170/B Bulgaru Natalia 271449 885080
69 SRL CHEIE-TUR A MMII 030855 23.03.2015 mun. Chişinău, bd. Renaşterii, 13, of. 428 Leunte Galina 220480 242057
70 SRL CHIVOX A MMII 034526 07.05.2015 mun. Chişinău, str. Tighina 65, of. 305 Alexeev Oxana
71 SRL CIOCOLATA-TUR A MMII 033918 01.03.2015 mun. Chişinău, str. Bucureşti 60 of. 20 Sergheeva Elena 224811 69202626
72 ÎI CISTEACOVA-L.A. AMMII 032206 10.08.2014 mun. Chişinău, str. Columna, 162, bir. 5 Cisteacova Ludmila 290474 295571
73 SRL CLASIC-TUR A MMII 021514 07.06.2011 mun. Chişinău, str.V. Alecsandri 84 bir.7,8,9 Bazaeva Natalia 272390 542204
74 SRL COCOS TUR A MMII 023142 11.12.2011 mun. Chişinău, str. Renaşterii 26 A Leşno Elena 210934 210501
75 SRL COMNET-PRIM A MMII 034948 25.07.2015 mun. Chişinău, str. Ion Creangă 45 Barcari Andrei 523399
76 SRL CONICA A MMII 034613 20.05.2015 mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni nr.45 of. 104 Covalciuc Irina 836768
77 SRL CONSTELAR PLUS A MMII 036048 26.11.2015 mun. Bălți, str. 31 August 1989, 20″B”, et.8, nr.808 Lupașcu Ruslan 23123098
78 ICS,SRL CONSULENZE INTERNAZIONALI A MMII 034616 31.05.2015 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 202 Portneacov Sergiu 592840
79 SRL CON-TURISM A MMII 029383 24.07.2013 mun. Chişinău, str. Columna 162 of. 408 Maraliuc Natalia 930451 069131303
80 SRL CORINA AMMII 037273 04.04.2016 mun. Chişinău, str. Ismail, 11 of.1,2 Jarcuţchi Zinaida 278329 546989
81 ÎI CORNEGUDŢEVA MILA A MMII 023426 15.01.2012, 11.01.2007 mun. Chişinău, bd. Decebal, 59 Cornegrudţeva Liudmila 532734 535776
82 SRL COSMO-TUR A MMII 032052 11.06.2014 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 34 of. 303 Erhan Irina 542068
83 SRL CRISALEX-TUR A MMII 032072 19.06.2014 or. Nisporeni str. I.Vodă 13 Ciobanu Valerian 02626708
84 SRL CRISTAS-M A MMII 036776 21.03.2016 mun. Chişinău, str. S. Lazo, 17 Munteanu Ion 232967 203688
85 SRL CRISTINA TUR AMMII 022394 21.09.2011, 21.09.2006 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 240 Tuluşniuc Nicolae 578568 750678
86 ÎM, SRL CROIF TRAVEL A MMII 024823 14.05.2012 mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi 25/3 Paşchevici Aliona 288477
87 ÎI, SRL CRUISE LIFE A MMII 024437 30.03.2012 mun. Chişinău, str. M. Eminescu 50 of. 320 Sorochin Serghei 837081 223087
88 ÎI CURACIOVA NATALIA A MMII 035566 16.09.2015 mun. Chişinău, bd. G. Vieru 22/1, of. 9 Curasevici Marianna 929464 069190019
89 SRL DACARDOV A MMII 034949 25.06.2015 mun. Chişinău, bd. Mircea cel Batrân 12/5 Ardovan Maria 835567
90 SRL DAFNIS INTERNAŢIONAL A MMII 025480 18.07.2012 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,4 of.701 Ciumac Slav 272000 207016
91 SRL DALI PARTENER A MMII 022988 29.11.2011 mun. Chişinău, bd. Negruzzi 7 of. 247 David Lilia 500453 271805
92 SRL DAMLA-TUR A MMII 033781 28.12.2015 mun. Chişinău, str. Gagarin, 1, Petrov Victor 29823310 277577
93 SRL DEDAL BUSINESS TRAVEL A MMII 031714 15.05.2014 mun. Chişinău, str. Ismail 58 of.1 Smeşnoi Marian 207185 207184
94 SRL DINAS ALEXA A MMII 031409 24.04.2014 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180 bloc 1 bir.1215 Railean Liliana 223171
95 SRL DISAETUR A MMII 030119 12.11.2013 mun. Chişinău, str. Ismail 84 Drapciuc Olga 273497
96 SRL DONATELA A MMII 031464 28.04.2014 mun. Chişinău, str. Pan Halippa 3/1 of. 3 Cernei Lilia 54 73 74 69208886
97 SRL DREAM TOUR A MMII 031069 20.03.2014 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7 of. 201 Bîiclî Polina 270535 578528
98 SRL ECHIP-99 A MMII 032812 05.10.2014 mun. Chişinău, bd. Negruzzi, 6/2 Talmaţchi Galina 547721 547722
99 SRL ECOTURNOVA A MMII 022010 27.07.2011, 20.07.2006 mun. Chişinău, str. 31 august 1989, 129 Axenov Anton 201250 201240
100 SRL EDINEŢTUR A MMII 015638 27.04.2015 or. Edineţ str. Independenţei 103 Popuşoi Sergiu 24622838 22715
101 SRL ELEGRICON A MMII 031286 05.05.2009 mun. Chişinău, str. Ismail 98 Lencauţan Viorel 276674
102 SC, SRL ELICORI TUR A MMII 027654 29.02.2013 mun. Chişinău, str. Bucureşti 17 of.1 Codiţia Silvia 545875 271883
103 SRL ELINICOS A MMII 021689 22.06.2011, 21.06.2006 mun. Chişinău, bd. Decebal 139, of.72 Hreaşceva Maria 553256 505106
104 SRL ELIT-TUR A MMII 011091 30.01.2014 mun. Chişinău, str. Nicolae Anestiadi, 7, Hotel Flowers Calughin Serghei 277262 277396
105 SRL EMERALD TUR A MMII 035770 11.10.2015 mun. Chişinău, str. Tighina 65, of. 518 Mîrza Maria 545740
106 SRL EST INVEST A MMII 026868 21.12.2012 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi,7 of.238 Ferrari Alfredo 226962
107 SRL ETNOTUR A MMII 023948 25.04.2011 mun. Chişinău, str. Kiev 16/1 of. 6 Martalog Ludmila 493525
108 SRL EUROLINES MOLDOVA A MMII 023728 15.02.2012 mun. Chişinău, Aleea Gării, 1 Lisnic Larisa 222827 224802
109 SRL EUROPEAN TRAVEL MARKETING A MMII 032843 07.10.2014 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 65 of. 610 Golovina Chira 260641
110 SRL EUROTUR-ART AMMII 026393 25.10.2012 mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 27/1 Enachi Alexandru 731244 796356
111 SRL EVEREST TURISM A MMII 027812 13.03.2013 mun. Chişinău, str. V. Alexandri 13 of. 11 Molceanova Aliona 729358
112 SRL EXEL PLUS A MMII 036082 23.11.2015 mun. Chişinău, bd. Moscovei, nr.6 Oliferenco Olga
113 SRL EXPRES-AERO (MAGELAN) A MMII 023646 05.02.2012 mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 93 of.14 Salova Elena 889900 889927
114 SRL EXTRAVIPTUR AMMI 030854 02.03.2014 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4, of. 519 Zubareva Elena 549519
115 SRL FAINTUR AMMII 036220 08.12.2015 mun. Chişinău, str. Pușkin 26 Marinuța Maria
116 SRL FAITEC-M A MMII 024956 25.05.2012 mun. Bălţi str. Kiev 48/a Bejenaru Eugenia 023166173
117 SRL FAMILIA TUR A MMII 036891 17.03.2016 mun. Chişinău, șos. Muncești 95 Stoler Alexandra 639303
118 SRL FANTEZIE TUR A MMII 036651 11.02.2016 mun. Chişinău str. Bogdan Voievod, nr. 2, ap. 145 Turchina Iulia 882 211
119 SRL FLEGON-TUR A MMII 032071 17.06.2014 or. Floreşti, bd. Victoriei 11 a Coşciug Cristina 25020414
120 SRL FLORIDA A MMII 023999 14.03.2012 mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 30 Labo Leonid 231 22396 231 29462
121 SRL FLORINA TUR A MMII 015721 06.05.2015, 05.05.2005 mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 22, of. 507 Stratulat Boris 233083 237511
122 SRL FORSBETA A MMII 025792 20.08.2012 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 8 of.21 A Cramarenco Iurie 576555 079433445
123 SRL GALAS-TUR A MMII 034682 27.05.2015 mun. Chişinău, str. Alexandru Diordița 2 Beliesco Elena 224433 223954
124 SRL, ÎM GC INTERNATIONAL SERVICE A MMII 022415 22.09.2011, 21.09.2006 mun. Chişinău, str. Bucureşti, 23, of. 303 Zeti Nina 212145 276989
125 SRL GELU-TUR A MMII 033082 17.11.2014 mun. Chişinău, str. Ismail, 33, bir.505 Gurulea Rita 273705 500248
126 SRL,SC GEOTUR-SERVICE A MMII 036201 07.12.2015 mun. Chişinău, str. A.Şciusev, 35, of.10 Urzanovscaia Valentina 226333 210149
127 SRL GHIDTUR A MMII 036297 25.02.2016 mun. Chişinău, str. L. Tolstoi 24 Ciubuc Vasile 277703 277541
128 SRL GLOBAL BUSINESS CONSULTANȚA A MMII 033862 26.02.2015 mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 43A Cordun Victoria 243490
129 SRL GLOBAL VOIAJ A MMII 030497 12.01.2014 mun. Chişinău, str. Bucure;ti 41 D Coman Efimia 928272
130 SRL GLOBALCONTACT-TUR (Calipso) AMMII 024938 22.05.2012, 21.05.2007 mun. Chişinău, bd. Decebal 23/2 of.25 Colun Grigore 636263 540365
131 SRL GLOBAL-TUR A MMII 024714 24.04.2012 mun. Bălţi, str.Mircea cel Bătrîn 81 Strechi Zinaida 023176528
132 SRL GRAND RIVIERA AMMII 028118 10.04.2013 mun. Chişinău, str. Columna 76 Goncearuc Igor 545798 541757
133 SRL GRATA-TUR A MMII 021798 04.06.2011, 21.06.2006 mun. Chişinău, bd. I. Gagarin, 1, nr.22 Scripnic Pavel 276836 274253
134 ÎI GRINCO-GRINCOM A MMII 028938 12.06.2013 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180, of.1315 Grinco Ecaterina 542681 246505
135 SRL GRITUR-LUX A MMII 037212 26.04.2016 mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 24 Țurcan Andrei 425099
136 SRL GRIVOX-GRUP A MMII 036067 22.11.2015 mun. Chişinău, bd.Negruzzi, 2/2, of.1A Grabaşciuc Igor 835555 543163
137 SRL H.R.S. INTERNAŢIONAL A MMII 026752 05.12.2012 mun. Chişinău, str. Sciusev 56 Tamara Davidovici 213124 210822
138 SRL HAPPY CRUISES A MMII 035572 15.09.2015 mun. Chişinău, str. București 59 Portneacov Neli 240777 240778
139 SRL HAPPY TOUR A MMII 016061 01.06.2010 mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare 83 Vidraşcu Ludmila 232385 238260
140 SRL HOLIDAY-SERVICE A MMII 022131 10.08.2011, 27.07.2006 mun. Chişinău, bd. Moscova, 8 Porciulean Tatiana 224444
141 SRL HRIGEA-SERVICE A MMII 025052 12.06.2012 mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcalab 45 bir.4 Hristofor Bugor 589472
142 ÎM,SRL IFLY COMPANY A MMII 029796 26.09.2013 mun. Chişinău, str. M. Bănulescu-Bodoni, 8 Ţăulean Tatiana 80 86 80 253008
143 SRL ILAHEMA-COM A MMII 035928 05.11.2015 mun. Chișinău, str. Columna 42, of.7 Cașu Olga 549840
144 SRL ILISTUR A MMII 027207 18.01.2013 mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 5 ap.1 Ciobanu Svetlana 815825 815835
145 SRL INCOM-V.L.P. A MMII 036239 16.12.2015 mun. Chişinău, str. Tighina, 39, ap. 3 Postolachi Ion 276768 279491
146 SRL, ÎCS INTERCANGAL A MMII 029962 28.10.2013 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 5 Caşu Viorica 54-88-24 50-08-80
147 SRL INTERMEGA-TUR A MMII 016180 14.06.2015 mun. Chişinău, str. L.Tolstoi 36 ap.1 Usaciov Olga 549708 279679
148 SRL INTERNIX-TUR A MMII 032146 17.06.2014 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2, of. 505 Naumciuc Tatiana 273567 207920
149 SRL INTERTEXT T&C A MMII 034472 27.04.2010 mun. Chişinău, str. Kogîlniceanu 58 Malachi Vitalie 224790 240133
150 SRL INTUR A MMII 021516 14.06.2011, 25.04.2006 mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlam, 46 of.1,2 Ermurachi Angela 242461 212132
151 SRL INVIP-SERVICE A MMII 029702 12.09.2013 mun. Chişinău, str. Alba Iulia 184/4 of.4 Dodon Olesea 925262 925232
152 SRL IRANATIS A MMII 022033 02.08.2011, 01.03.2007 mun. Chişinău, str. Puşkin 26, et.5 of.25 Berezina Valentina 224535 540248
153 SRL IRINASER-TUR A MMII 036280 16.12.2015 mun. Chişinău, str. M. Eminescu 50, of. 303 Nedoghibcenco Irina 225426
154 SRL ISIDA AMMII 032518 06.08.2014 mun. Chişinău, str. Mit. Dosoftei, 97/1, of. 1 Belei Nina 296048
155 SRL ITACQUA-TUR AMMII 034133 24.03.2015 mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 117, of. 10 Sîrghii Gabriela 222127 212802
156 SRL IURICI A MMII 030962 06.03.2014 mun. Chişinău, str. Florilor 15 Plugariova Anna
157 SRL IUSETA-LUX A MMII 036730 21.02.2016 mun. Chişinău, str. Alba Iulia 148/3 Grozav Vitalie 719741 741434
158 SRL JALON A MMII 022039 02.08.2011, 27.07.2006 mun. Chişinău, str. Bucureşti, 60, of. 4 Culeva Parascovia 277336 278889
159 SRL JAZ TUR A MMII 036246 13.12.2015 mun. Chişinău, str. M. Kogîlniceanu 26,nr.22 Hlistun Liudmila 069663043
160 SRL LAMANTIN (GULIVER) A MMII 031339 17.01.2016 mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 34 Mateevici Irina 272772 203766
161 SRL LAMIZANA-TUR A MMII 021466 06.06.2011 or. Străşeni str. M. Eminescu 31 Zanevici Larisa 023742075 023728215
162 SRL LANDANA AMMII 031980 03.06.2014 mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcalab 42 Dolinte Aurelia 220346 220347
163 SRL LARBI TUR AMMII 024827 11.05.2012 mun. Chişinău, str. Columna, 60, of. 32 Beleaeva Irina 260741 921445
164 SRL LAVIN-TUR A MMII 035088 08.04.2008 mun. Chişinău, str. E. Coca 24, of. 4 Rusu Iurie 754893 203658
165 SRL LERVALIS A MMII 026588 01.11.2015 mun. Chişinău, str. Bucureşti 18 Dracenco Olga 260136 927293
166 SRL LEU LEX A MMII 035317 10.08.2015 mun. Chişinău, str. Sciusev 50, of. 5 Chistruga Ecaterina 224424 224424
167 SRL LGTS-EXPRES A MMII 034524 10.05.2015
168 SRL LIBERTY GROUP A MMII 037093 12.04.2016 mun. Chişinău, str. Ismail 9 Balandina Olga 277222 277407
169 SRL LICHA A MMII 022393 22.09.2011, 21.09.2006 mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 65, of. 306 Timciuc Lidia 212108 212195
170 SRL LOAD SERVICE A MMII 020187 06.01.2011 mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 48, of. 3 „A” Balmuş Olga
171 ÎM, SRL LOW COST TRAVEL A MMII 034560 12.05.2015 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr. 65 of.412 Zlepca Oleg 260641 260 392
172 SRL LUDANVAL A MMII 033220 30.11.2014 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 3 Mamaevschi Tatiana 880020
173 SRL MAGAZIN TURISTIC A MMII 036441 13.01.2016 mun. Chişinău, bd. Negruzzi 5 Cherdivara Victoria 272781 274878
174 SRL MAGELAN-TUR A MMII 015155 02.03.2015 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 182, of. 306 Tudosan Nina 295827
175 SRL MAGIC BUSINESS TOUR A MMII 028397 13.05.2013 mun. Chişinău, str. Maria Cibotaru 37, of. 119 Draciuc Elena 881688
176 SRL MAREMAR-TUR A MMII 032707 15.09.2014 mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 22, of. 247 Ştirbu Nina 92- 40- 55 23- 40- 20
177 SRL MARIOLIS A MMII 026869 18.12.2012 mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10 of. 401 Vicol Sergiu 508330 069122165
178 SRL MARI-TUR A MMII 016323 16.01.2012 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4, of. 406 Aricov Gheorghe 540452 540491
179 SRL MAX – VICTOR A MMII 021998 01.08.2011 or. Rezina str. 1 Mai nr.4 Lupaşcu Victor 25421666 25423432
180 SRL MEDIA SHOW GRUP A MMII 035010 02.07.2015 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2 of. 401e Ciocan Elena 838 508
181 SRL MEGATOUR A MMII 031032 02.02.2016 mun. Chişinău, bd Decebal, 23/2, of. 24 Prodan Svetlana 503697 521158
182 SRL MELENATUR A MMII 030857 24.02.2014 mun. Chişinău, str. Kogălniceanu 9 of.1 Petrosean Elena 225672 079755551
183 SRL MEMOLA-GRUP A MMII 036294 16.02.2016 mun. Chişinău, str. Columna, 93 Ersoy Irina 223570 245200
184 SRL MICORA-TUR A MMII 035929 03.11.2015 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 119, of.19 Beschieru Oxana 23-70-20 23-70-40
185 ÎI MILOŞ M A MMII 031377 29.04.2014 mun. Chişinău, bd. Negruzzi 7, of.2 Miloş-Ciurea Irina 279666
186 SRL MIRAMAR TRANS A MMII 029043 17.06.2013 mun. Chişinău, str. Renaşterii 23 Chiriţa Victor 241684 245408
187 SRL MIRMAX-TUR A MMII 015949 18.05.2015 mun. Chişinău, str. S. Lazo 48 of 102 Basiul Valentina 222263 578512
188 SRL MIVALDIM&CO A MMII 034212 31.03.2015 mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 84, of.7 Focşa Victoria
189 SRL MOLDAVIAN A MMII 022785 03.11.2011, 26.10.2006 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 3 Gheorghiu Dumitru 549339 500883
190 SA MOLDOVA TUR A MMII 032736 05.10.2014 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7 Radu Alexandru 540301 540494
191 SRL, ÎM MOLDROMUCRTRANS A MMII 023429 11.01.2012 mun. Chişinău, bd. Decebal, 2 Tărîţă Tamara 221204 555235
192 SRL MOLDSINDBALNEOTUR A MMII 021343 26.06.2011, 16.05.2006 mun. Chişinău, str. 31 August 129 of. 625 Vaşciaev Victor 223529 214069
193 SA închis MOROL-TRANS A MMII 025960 26.06.2008 or.Orhei, str. Vasile Mahu, 150 Jioară Mariana 235 21571 23998
194 SRL MVV TUR A MMII 032565 24.08.2014 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 202 Miron Tatiana 233120 069412897
195 SRL NADEJDA-EXIM A MMII 028115 07.04.2013 mun. Chişinău, str. Trandafirilor 7 Ţurcanu Claudia 550649
196 SRL NAIDEX INTERNAȚIONAL A MMII 030182 05.12.2013 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,67,of.2 Guzun Zinaida 274628 545537
197 SRL NALITUR A MMII 016547 27.07.2015 mun. Chişinău str. Mileşti 12/2 Egorova Natalia 229117
198 SRL NASTI-ALEX PRIM A MMII 032903 21.10.2014 mun. Chiținău, str. Grenoble 128, of. 302 Jalbă Ana 660717
199 ÎI NATALIA-AVRICENCO A MMII 036455 17.01.2016 mun. Chişinău, șos. Hăncești 20 Avricenco Mariana 725050
200 SRL NAUTILUS-NORD A MMII 036354 29.12.2010 mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 77/2 Sosna Gheorghe 23193444 23161988
201 SRL NAVELIA TUR A MMII 030123 11.11.2013 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200 of.205 Bîrsan Liuba 748575 750695
202 SRL NELEA-TUR A MMII 024526 06.04.2012, 01.03.2007 mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 41/1 Bilaş Nelea 223322 229802
203 SRL NEMO CĂPITAN TUR A MMII 035904 29.10.2015 mun. Chişinău, str. Arborilor 21 Josanu Rita 603307
204 SRL NEOEXPRES A MMII 035571 22.09.2015 mun. Chişinău, str. Varlaam 65, of. 110 „a” Chirinciuc Larisa 232318
205 SRL NIGOND-SERVICE AMMII 026751 12.12.2012 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 182, of. 104 Tudosan Nicolae 296263 246897
206 SRL NISTRU A MMII 035804 26.10.2015 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 83 Grișco Vasile 226880
207 SRL NOVATRANS GRUP A MMII 029402 01.08.2013 or. Ungheni str. Naţională 34 of. 4 Novicov Alexandru
208 SRL ODIHNĂ DE NEUITAT A MMII 025372 06.07.2012 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 4/2 Vataman Olga 838438
209 SRL ODISEEA TUR A MMII 030856 24.02.2014 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 239 Fulga Angela 578440
210 SRL ODISEU AMMII 032681 16.09.2014 mun. Chişinău, str. Bogdan Voievod, 2, ap. 144 Reşetnic Tatiana 447386 434967
211 SRL OK SERVICE A MMII 032919 20.10.2014 mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1 bloc.A Nistor Tatiana 438425
212 SRL OKAY A MMII 021893 13.07.2011, 21.06.2006 mun. Chişinău, bd. Decebal, 1 Hmîz Nina 503972 531400
213 SRL OLDINEX-TUR A MMII 023721 12.02.2012 mun. Chişinău, str. Grenoble 128 of. 11 Revenco Lilia 787543 923166
214 SRL OLMACTUR AMMII 032517 17.08.2014 mun. Chişinău, str. Bucureşti, 68, of. 717 Macovenco Lidia 245360
215 SRL OlSt-Service A MMII 036248 13.12.2015 mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 78A of. 103 Bobrov Oleg 222868
216 SRL OPTIMTUR-GRUP A MMII 033916 03.03.2015 mun. Chişinău, bd. Dacia, 2 Tihomirova Marina 93-05-40
217 ÎM ORHEI-TUR AMMII 012489 02.08.2009 or. Orhei, str.M.Eminescu, 2 Colţa Lilia 23521302
218 SC, SRL PALMARIVA A MMII 031606 11.05.2014 mun. Chişinău, str. Armenească 30, of.118 Melnicenco Iuliana 284319 541381
219 SRL PANDATUR A MMII 034592 24.05.2015 mun. Chişinău, str. Dosoftei nr. 100 Fală Diana 23-80-78 79166161
220 SRL PAOLA-TUR A MMII 027029 11.01.2013 mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 22 of. 409 Camerzan Ludmila 232769
221 SRL PARFENON A MMII 021695 23.06.2011, 15.06.2006 mun. Chişinău, bd. Moscovei 8 of.10 Palamarciuc Victoria 449881 495034
222 ÎCS PERFECT INTERNAȚIONAL A MMII 035318 10.08.2015 mun. Chişinău, str. București 83, ap. 18 Dan Carmina 245983 232848
223 SRL PERFECT TUR A MMII 033863 24.02.2015 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 182, of. 202 Alexa Sergiu 425564
224 SRL PETIBORTRANS A MMII 034083 22.04.2015 mun. Chişinău, str. Tighina, 53 of.7 Cebotari Boris 276825 276826
225 SRL PLANETA-TUR A MMII 034413 29.04.2015 mun. Chişinău, bd. Decebal 99/3 of. 1015 Poleacov Jana 890386
226 SC,SRL PLAST-SISTEM A MMII 028501 14.05.2013 mun. Chişinău, bd. Gagarin 5 Maleţcaia Elena 503203 079503203
227 ÎI POLIGLOT TUR-COCARCEA A MMII 036525 01.02.2016 mun. Chişinău, str. Tighina, 49, of. 201 Cocarcea Vladimir 23529335 23522303
228 SC,SRL POLIMER PLAST A MMII 036081 26.11.2015 mun. Bălţi, str. Mihai Vitezu 44 Ionaș Ana 23161337
229 SRL PREMIUM TUR A MMII 037037 05.04.2016 mun. Chişinău, str. Tighina 65, of. 206 Miron Tatiana 855166 855165
230 SRL PRO ILICRIS A MMII 029459 05.05.2013 mun. Chişinău, str. A. Russo 9/1 of.2 Ivanov Andrei 497545 43 03 86
231 SRL PROALIRA-TUR A MMII 031947 01.06.2014 mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn 4/6 of.9 Cernovscaia Irina 426232
232 SRL PROFITUR-COM A MMII 024715 23.04.2012 mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 45 Şaban Svetlana 20-25-21 203520
233 SC,SRL PROMARC-R A MMII 034415 27.04.2015 mun. Chişinău, str. Vasile Alexandri 69 of.6 Coroban Nicolae 929166 213059
234 SRL RANDEVU – LUX A MMII 036485 02.02.2016 mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 58 Press Alla 923 049 069138157
235 SRL REAL-PRIM A MMII 031820 26.05.2014 mun. Bălţi, str. Independenţei 33 Dimitriu Anatolie 23161071 23160609
236 SA RENOME-PLUS A MMII 021935 27.07.2011, 27.07.2006 mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, of. 213 Romah Ludmila 522151 527078
237 SRL RETO AMMII 030382 19.12.2013 mun. Chişinău, str. Vasile Alexandri 141 Său Vitalie 542777 279456
238 SRL REXAL AMMII 028930 10.06.2013 mun. Chişinău, str. B.Bodoni nr. 8 ap.6 Muntean-Frunze Ala 240440 540470
239 SRL REZINA-TUR A MMII 032594 24.08.2014 or. Rezina, str. Pacii 63 Popel Vasile 25423501
240 SRL RIXOS-TUR A MMII 004291 11.05.2014 mun. Chişinău, str. Puşkin 15 of. 1 Chingu Alexandru 203613
241 SRL ROCO-TURISM A MMII 024440 28.03.2012 mun. Chişinău, str. Bulgară 35, of.13 Juraveli Alexandr 549495 549496
242 SRL ROMANTIC TUR A MMII 021629 16.06.2011 mun. Bălţi, str.Decebal 5 A Colesnic Roman 231 60822
243 SRL ROMARIN- SERVICE A MMII 024632 19.04.2012, 15.04.2007 mun. Chişinău, bd. Dacia, 10 of.1 Ropot Olga 568161 762737
244 SRL ROMVAN-TUR AMMII 004846 04.07.2007 mun. Chişinău, str. Kiev, 7, of. 41-A Romaniuc Roman
245 ÎI ROSTI A MMII 037119 27.04.2016 mun. Chişinău, str.Mitropolit Varlaam 48 nr.3A Rosti Lidia 542527 275797
246 SRL ROYAL GARDEN A MMII 029460 01.08.2013 mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 24, of. 10 Jamous Bader 213795 212805
247 SRL RUDMIN & CO A MMII 033475 12.01.2015 or. Cahul, str. Republicii 17 Rudenco Svetlana 029923489
248 SRL SACURA TUR A MMII 015388 05.03.2015 mun. Chişinău, str.Armenească 29, of.19 Busuioc Larisa 213741 276784
249 SRL SAFRO-TUR A MMII 034208 27.01.2016 mun. Chişinău, str. Bulgară, 35, nr. 13 Peterson Nona 500736 500737
250 SRL SANAIR-SERVICE A MMII 037058 12.04.2016 mun. Comrat, str. Lenin 184 Melnicenco Alexandr 293 21641 890398
251 SRL SAPIN-EXIM AMMII 030704 09.02.2014 mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 24 of.7,8,9 Poiata Anatol 547767 212018
252 SRL SCAVOLIN AMMII 030884 03.03.2014 mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 69 Meraji Nicolai 220000 211150
253 SRL SEBIMAR GRUP A MMII 034807 09.07.2015 260714
254 SRL SEJUR TUR A MMII 033529 14.01.2015 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 69, of.5 Sandu Valentina 273574
255 SRL SEVATUR A MMII 033224 07.12.2014 mun. Balti, str. Alexandru cel Bun 5 Turcan Sergiu 70055
256 SRL SIMEXIM-TUR A MMII 023089 08.12.2011, 07.12.2006 mun. Chişinău, str. Columna 49 Leca Victoria 210799 210800
257 SRL SIMGAL TUR A MMII 031517 06.05.2014 mun. Chişinău, bd. Renaşterii 13 of. 620 Siminiţchi Galina 220696 69253969
258 SRL SINDMOL A MMII 036609 09.02.2016 mun. Chişinău str. 31 August 1989, 129 Alexeev Maria 210348 238372
259 SRL SLAVION A MMII 025478 23.07.2012 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 202 Vozniuc Olga 754717 750506
260 SRL SOFILAREX A MMII 027490 18.02.2013 mun. Chişinău, str. Renaşterii 16 A Bîrca Victoria 220088 229877
261 SRL SOFI-TUR A MMII 025805 20.08.2012 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi,7 of.116 Cordoglo Vitalii 593478 079148825
262 SRL SOLARIS-TUR A MMII 029096 25.07.2013 mun. Chişinău, or. Codru str. Costiujeni 14 A Ciobanu Natalia 285668
263 SRL SOLEI-TURISM A MMII 037024 03.04.2016 mun. Chişinău, bd. Negruzzi 5 ap.89 Igor Mîra 271314 534256
264 SRL SOVADA GRUP A MMII 036849 11.03.2016 mun. Chişinău, str. N. Zelinschi 12, ap. 143 Ciobanu Oleg 571642
265 SRL, ÎM SPAIN-TUR AMMII 004847 04.07.2007 mun. Chişinău, bd. Negruzzi 7 Lungu Nelea 578668
266 SRL STAND-TUR AMMII 024969 25.05.2012 mun. Chişinău, str. Armenească, 47 Constandoglo Ana 277517 270767
267 SRL STAR TRAVEL A MMII 031923 29.05.2014 mun. Chişinău, str. Mitropolit G Bănulescu Bodoni 8 Ciobanu Stela 925253
268 SRL STARTUR-SERVICE A MMII 034614 18.05.2015 mun. Chişinău, str. Bulgară nr. 47 Șmîgaliova Svetlana 272756
269 SRL STIL TUR A MMII 033917 01.03.2015 mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni,45, of. 207 Barcari Igor 836786
270 SRL STM ACORD A MMII 031847 25.05.2014 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 99 of. 2 Florea Lilian 213567 212177
271 SRL STRAGTUR A MMII 023645 07.02.2012 mun. Chişinău, bd Ștefan cel Mare 145 Soltinschii Feodor 203545 232123
272 SRL STRATIG TUR A MMII 034136 24.03.2015 mun. Chişinău, str. Kiev 7 of. 5 Ilicenco Vasilii 492049
273 SC,SRL STUDITERRA A MMII 024955 25.05.2012 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 27 of.17 Orzea Emilia 270460
274 SRL SUN LIGHT UNIVERSAL A MMII 028745 27.05.2013 mun. Chişinău, bd. Dacia 51 of.1 Şmîlova Valeria 927853 930129
275 SRL SUNCREST AMMII 032447 03.08.2014 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 7 of. 307 Nesterov Vladimir 271657
276 ÎM, SRL SUNNY TRAVEL A MMII 023548 24.01.2012 mun. Chişinău, bd. Gagarin 1 Rusu Oxana 278525 278528
277 SRL SUNTUR A MMII 028399 22.04.2013 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7 of. 234 Stog Elena 540444 578444
278 SRL TANCEA-TUR A MMII 021513 07.06.2011 mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 69 of.8 Nicu Tatiana 280203 207142
279 SRL TATRA-BIS A MMII 036625 07.02.2016 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,65 of. 313 Crasnoveţ Cristina 225972 22 59 74
280 SRL TEHNO-CONTACT A MMII 028606 15.05.2013 mun. Chişinău, str. Kiev 7 bir.34 Gheorghiţa Foma 430530 493271
281 SRL TITEA A MMII 021966 24.07.2011, 20.07.2006 mun. Bălţi, str. A. Puşkin, 29 nr.39 Pislariuc Iurie 231 61900 23161428
282 SRL TORI-LEX (TORINIX-SERVICE) A MMII 031746 28.05.2014 mun. Chişinău, str. Zelinski, 33/1, ap. (of.) 91 Lazariuc Victor 505024 535534
283 CP TOURSERVICE A MMII 021934 20.07.2011, 20.07.2006 mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 65 Dimitrov Leonid 542186 271550
284 SRL TRANS-ALEX-TUR A MMII 026547 16.11.2012 mun. Chişinău str. 31 August 1989 101/1 Leahu Rodica 200374 079727243
285 SRL TRANSENCA-TUR A MMII 036316 11.01.2016 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 4/2 Boyukbaş Enver 273447 545067
286 SRL TRANSNOLA TUR A MMII 033417 11.01.2015 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 80 Iovu Lidia 23725366
287 SRL TRAPEZA-TOUR A MMII 021965 21.07.2011, 07.12.2006 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 119, of. 1 Alexa Eugenia 295929 295242
288 SRL TRAVELIA A MMII 034542 10.05.2015 mun. Chișinău, str. Columna 72/3 Cataraga Ion 228221
289 SRL TREZA-TUR AMMII 027027 21.01.2013 mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 65, of. 109-A Zavalistîi Anna 276505 270333
290 SRL TROMARE A MMII 032263 13.07.2014 mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 97, ap.6 Ghereg Nicolae 233815 234181
291 SRL TSD-TUR A MMII 024716 24.04.2012 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2/4 Pînzari Alexandru 260862
292 SRL TUDOR & OLI-TUR A MMII 036927 23.03.2016 or. Cantermir, str. Basarabia 5 Rusu Parascovia 027622366 079016775
293 SRL TUR 34 TOURISM & AVIATION A MMII 014116 22.12.2009 mun. Chişinău, bd. Decebal, 91, of. 62 „V” Mamaevschi Tatiana 632233 539623
294 SC, SRL TURCLUB A MMII 027854 17.03.2013 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180 of. 1311 Macarov Vladimir 296248 295432
295 SRL TURIST CLUB A MMII 029416 28.07.2013 mun. Chişinău, str. Armeneasca 47 of. 51 Stelea Maria 261111 541555
296 ÎM TURKKAN TUR AMMII 010256 02.07.2008 mun. Chişinău, bd. I. Gagarin 3, ap. 57 Petcova Natalia 27 19 83 270003
297 ÎM, SRL TUR-MAGAZIN A MMII 024440 28.03.2012 mun. Chişinău, str. 31 August 1989, bl. 46 Colţa Ana 928028
298 SRL TURMALINA 108 A MMII 032182 25.06.2014 mun. Chişinău, str. Armenească 44/2 of. 14 Panfilova Alla 542039
299 SRL TURMARIN PLUS (MYTRAVEL) A MMII 037060 19.04.2016 mun. Chişinău, str. Columna 131, ap. 201,202 Mungiu Roman 234715 228159
300 SRL TUR-RETUR A MMII 026662 28.11.2012 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200, of. 219 Melnic Georgeta 742231 240108
301 SRL TURVIZ-777 A MMII 020147 30.12.2010 mun. Chişinău, bd. Decebal 16 Ceban Elena 638440 636101
302 SRL ULTRA-TUR A MMII 032261 09.07.2014 mun. Chişinău, str. Pu;kin 12 Şmigaliova Diana 926978 926977
303 ÎM,SRL UNITRAVEL A MMII 028629 19.05.2013 mun. Chişinău, str. Maria Cebotari 28 Poltavțeva Olga 815858
304 SRL UNIVERS VIVATURISM A MMII 033471 11.01.2015 mun. Chişinău, bd. Renașterii 22/1 Crasnoveț Cristina 222326
305 ÎI UNTILĂ-STAR A MMII 022443 29.09.2011, 21.09.2006 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 248 Untilă Alexandra 578573 228107
306 SRL UŞU AMMII 025276 02.07.2012, 26.06.2007 mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi, 63 Ursu Mihail 545729
307 SRL VACANŢA-TUR A MMII 022713 27.10.2011, 15.06.2006 mun. Bălţi, str. M. Sadoveanu, 2 Pislariuc Petru 231 60614 23160644
308 SRL VALAN VOIAJ A MMII 033432 24.12.2014 mun. Chişinău, bd. Dacia 31, of. 003 Zagrebelnîi Serghei 882074 69015939
309 SRL VALCAN-TUR A MMII 027410 08.02.2013 UTA Găgăuzia, or. Vulcăneşti, str.Rumeanteva 4, of. 14 Efrosi Petru 280460 921317
310 SRL VARIETUR A MMII 030714 13.02.2014 mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 2 Babijdir Olga 079445000 069773495
311 AO VECTOR A MMII 033401 04.06.2011 mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18 Avornic Victoria 716474 710313
312 SRL VECTOR-TUR A MMII 034135 25.03.2015 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 200, of.14 Coșciug Cristina 716474 741303
313 SRL VENIVIDIS A MMII 035154 21.07.2015 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 97 Mîrza Maria 220651 079106816
314 SRL VERNON-PRIM A MMII 023722 15.02.2012 mun. Chişinău, str. Munceşti 29/1 Novac Zinovia 721930 727305
315 SRL VIABASTET A MMII 028528 12.05.2013 mun. Chişinău, bd. Moscova 14 Romanciuc Elena 930188
316 SRL VICOM AMMII 021550 15.06.2006, 16.06.2011 mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 44 Zanoga Anatolie 242543 222732
317 SRL VIJEN VT A MMII 026398 31.01.2012 mun. Chişinău, şos. Chişinău 61 of.310 Botnari Liudmila 721529 069279032
318 SRL VIOSALM A MMII 037092 12.04.2016 mun. Chişinău, str. Tighina 49/4 Mihova Viorica 838707
319 SRL VISIN-TUR A MMII 030936 05.03.2014, 31.05.2009 mun. Chişinău, str. Armenească, 48 Şmîgaliova Diana 210040 237750
320 SRL VITSOL-TUR AMMII 021239 16.05.2011 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 116 Curdoglo Vitalii 578607
321 SRL VIVA&CO A MMII 027028 28.12.2012 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 83 Vaşceaev Victor 223050
322 SRL VIVOTUR A MMII 036830 09.03.2016 mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 90 Şcabara Victor 496583 447313
323 SRL VLADĂNMA (ELAT-TUR) A MMII 025051 06.06.2012, 05.06.2007 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 64 of.9 Ovseanic Domnica 277857 260303
324 SRL VLASNEVA-TUR A MMII 034901 21.06.2015 mun. Chişinău, str. Independenţei 15 of,333 Sâli Neli 663919 664010
325 SRL VOIAJ INTERNAŢIONAL&CO AMMII 032424 29.07.2014 mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 4/2 Eşanu Afanasie 543950 547769
326 SRL VOLARE-TUR A MMII 023221 19.12.2011, 07.12.2006 mun. Chişinău, str. Mit. Vlaicu-Pârcălab, 72 Păpuşoi Ludmila 229975 229976
327 SRL VOLARIS-GRUP AMMII 036394 04.01.2016 mun. Chişinău, str. Academiei, 1, of. 329, 328, 330 Coronciuc Olga 731253 748947
328 ÎM, SRL WAYS BUSINESS SOLUTIONS A MMII 030703 09.02.2014 mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi 63 Cotuc Eugenia 211855
329 SRL XAMAX A MMII 033959 09.03.2015 mun. Chişinău, str. A.Şciusev, 18 Calmiş Cristina 234293 234294

Anunțuri

Comentariile nu sunt permise.

Poster German Kirkha in Chisinau
Poster German Kirkha in Chisinau by ilovechisinau
Look at more German Posters at zazzle

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 722 de urmăritori

RSS Ghenadie Sontu Fine Art Blog

 • Discover the Rare Hebrew Bible that United Three Cultures.
  This year’s sale of Important Judaica features an outstanding selection of rare medieval Hebrew manuscripts and printed books. Highlights include a magnificently Illuminated Medieval Hebrew Bible from Spain (3,500,0000–5,000,000 USD), a newly discovered 13th-century micrographic Hebrew Bible from France (400,000–600,000 USD) and a previously unknown copy of […]
 • The painting ‘Salvator Mundi’ by Leonardo da Vinci at Christie’s
  After 19 minutes of dueling, with four bidders on the telephone and one in the room, Leonardo da Vinci’s “Salvator Mundi” sold on Wednesday night for $450.3 million with fees, shattering the high for any work of art sold at auction. It far surpassed Picasso’s “Women of Algiers,” which fetched $179.4 million at Christie’s in May 2015. The buyer was not immedi […]
 • Biblical Zionism in Bezalel Art
  by Dalia ManorSURPRISING AS IT MAY SOUND, the visual art that has developed in Jewish Palestine and in Israel has drawn its inspiration from the Bible only on a limited scale. In recent years, some biblical themes have been taken by artists as metaphor in response to events in contemporary life. 1 But, as a whole, the bible has been far less significant for […]
 • The Architect of the Tabernacle
  In Ex. xxxi. 1-6, the chief architect of the Tabernacle. Elsewhere in the Bible the name occurs only in the genealogical lists of the Book of Chronicles, but according to cuneiform inscriptions a variant form of the same, "Ẓil-BêI," was borne by a king of Gaza who was a contemporary of Hezekiah and Manasseh. Apparently it means "in the shadow […]
 • Уроки рисования и живописи в Хайфе
  Дорогие друзья, мы начинаем запись детей и взрослых нa занятия по рисунку и живописи в Хайфе. Программа обучения рисованию рассчитана как на желающих начать рисовать “с нуля”, так и на тех, кто хочет закрепить ранее приобретенные навыки. На обучение рисованию принимаем всех желающих – детей, подростков, взрослых и людей пенсионного возраста. Пройдя наши худо […]
 • Second Themple
  The Second Temple (Hebrew: בֵּית־הַמִּקְדָּשׁ הַשֵּׁנִי‎‎, Beit HaMikdash HaSheni) was the Jewish Holy Temple which stood on the Temple Mount in Jerusalem during the Second Temple period, between 516 BCE and 70 CE. According to Judeo-Christian tradition, it replaced Solomon's Temple (the First Temple), which was destroyed by the Babylonians in 586 BCE, […]
 • The Bezalel Style
  From the very beginnings of the Bezalel enterprise, there was a conscious effort to create a new and unique "Hebrew" style of art. Bezalel students and artisans sought inspiration in the native flora and fauna, notably the palm tree and the camel. They referenced archeological treasures, replicating Judean coins in filigree pieces and utilizing anc […]
 • Solomon's Temple
  According to the Hebrew Bible, Solomon's Temple, also known as the First Temple, was the Holy Temple (Hebrew: בֵּית־הַמִּקְדָּשׁ‎‎: Beit HaMikdash) in ancient Jerusalem before its destruction by Nebuchadnezzar II after the Siege of Jerusalem of 587 BCE and its subsequent replacement with the Second Temple in the 6th century BCE.The Hebrew Bible states t […]
 • Bezalel and Oholiab
  What skills did Bezalel and Oholiab possess? What does this say about the way the Spirit of God equips people for leadership? Why might God have equipped them with people skills as well as artistic and practical skills? How would each be needed in building the Tabernacle?    REFLECT: When told everything to do and exactly how to do it, how do you typically r […]
 • Tabernacle
  The Tabernacle (Hebrew: מִשְׁכַּן‎‎, mishkan, "residence" or "dwelling place"), according to the Hebrew Bible, was the portable earthly meeting place of God with the children of Israel from the time of the Exodus from Egypt through the conquering of the land of Canaan. Built of woven layers of curtains along with 48 standing boards clad w […]

RSS Cultura

 • Funeraliile regelui, în direct la JurnalTV
  Postul nostru de televiziune va difuza mâine în direct funeraliile regelui Mihai I. Transmisiunea va începe la ora 11. Între timp, la Ambasada României din Chişinău, de ieri este deschisă
 • Moş Crăciun există, Moş Crăciun eşti tu
  Sunt plecaţi de mai mulţi ani din Republica Moldova, dar nu au uitat de vârstnicii rămaşi acasă. Au grijă ca din banii pe care îi câştigă în străinătate să aducă măcar un strop de lumină în casele
 • Jurnalul orei 19, 11 decembrie
  cu Sofia Obadă
 • Jurnal TV a lansat colindul de Crăciun
  Jurnal TV dă tonul sărbătorilor de iarnă. Aşa cum v-a obişnuit deja, în prag de Crăciun și Revelion, postul nostru de televiziune a lansat un colind. Cântecul va încălzi sufletele tuturor în serile
 • Jurnalul orei 19, 8 decembrie
  cu Sofia Obadă
 • A murit Vladimir Curbet
  Iar în această dimineaţă s-a stins din viaţă conducătorul artistic și fondatorul Ansamblului „Joc”, maestrul coreograf Vladimir Curbet. Artistul poporului a împlinit în urmă cu trei zile 87 de ani.
 • S-a stins din viaţă Alexandru Moşanu
  Primul preşedinte al Parlamentului de la Chişinău, Alexandru Moşanu, a decedat aseară la vârsta de 85 de ani. El suferea de o boală incurabilă și s-a stins din viață în apartamentul
 • S-a stins din viaţă Alexandru Moşanu
  Primul preşedinte al Parlamentului de la Chişinău, Alexandru Moşanu, a decedat aseară la vârsta de 85 de ani. Profesor universitar, doctor habilitat în istorie, precum şi membru de onoare
 • Jurnalul orei 19, 4 decembrie
  cu Sofia Obadă
 • Creștinii sărbătoresc Ovidenia
  Creştinii ortodocşi de stil vechi prăznuiesc astăzi Intrarea Maicii Domnului în Biserică sau Ovidenia, aşa cum este cunoscută în popor. Această sărbătoare este considerată împărătească

RSS Timpul

 • MAŞINILE MÂNATE...
  Maşinile mânate de-o putere elementară, ba chiar acele puse în mişcare de puterea omenească numai, posed o parte foarte esenţială fără de care maşina ar lucra lipsită de orice regulă, ar deveni incalculabilă în privirea repejunii cu care se mişcă, şi-ar toci toate părţile şi peste puţin s-ar face netrebuincioasă. Deşi această parte nu pare esenţială la prima […]
 • O revoluţie trăită, o revoluţie făurită... (III)
  Înainte de constituirea Sfatului Ţării, „capitala Rusiei era ocupată de bolșevici, care inspirau tuturor neîncredere și groază”, scria Ion Inculeţ.
 • O revoluție trăită, o revoluție făurită… (II)
  Comisarii județeni și autoritățile locale din Basarabia, numite de Guvernul Rus, jurau credință Sfatului Țării. (Începutul în numărul trecut) 
 • În culisele Istoriei: O REVOLUȚIE TRĂITĂ, O REVOLUȚIE FĂURITĂ...
  (Începutul în numărul trecut) Impresiile primului președinte al Sfatului Țării trădează emoțiile pe care le-a avut. Era conștient că în acele clipe el scrie o nouă pagină de istorie:
 • Duşmanul personal al Kremlinului (II) Nepotul lui Fănase Magari a lucrat în miliţia sovietică, schimbându-şi numele în Izvoreanu
  Un ecou al eroismului manifestat de Fănase Magari și camarazii săi după executarea fostului primar sovietic din Recea, Vasile Cheptene, răsună până astăzi, în plin secol XXI. Ne putem chiar atinge de el, dacă vizităm parcul central din Strășeni. Acolo, la capătul aleii centrale, se află un mormânt rătăcit şi uitat de toţi. Este locul de veci al locotenentulu […]
 • Dosarul lui Pan Halippa şi amintirile sale
  „Am luat contact cu Troţki şi Lenin şi ei au dat formula: pro-cedaţi cum vă dictează conşti¬inţa şi interesul politic, dar hotărârea s-o ieie Sfatul Ţării”.  
 • Pavel Păduraru știe unde este MILIARDUL! A scris despre asta în romanul „Moartea lui Igor Alexandrovici”
  În cadrul unui interviu pentru moldnova.eu, jurnalistul ziarului TIMPUL și scriitorul Pavel Păduraru a vorbit despre noul său roman ,„Moartea lui Igor Alexandrovici”. 
 • În culisele Istoriei: Liceul „Mihai Eminescu” și directorul Oatu
  Nici marele N. Iorga nu a putut salva liceul cu cel mai bun cabinet de fizică şi chimie din Basarabia Alexandru Oatu a fost trezorierul Pământeniei din Dorpat. El s-a născut la 31 martie 1878, în satul Cuhneşti, jud. Bălţi, în familia preotului Ioan Oatu. A făcut studii la Şcoala Duhovnicească și la Seminarul Teologic din Chişinău, promoția 1899, înscriindu- […]
 • Gherman Pântea şi diplomaţia secretă
  După venirea la putere a lui Stalin, sovieticii s-au arătat gata să recunoască Unirea în schimbul judeţelor Hotin, Ismail şi Cetatea Albă, iar România le-a propus în schimb tezaurul de la Moscova. (Continuare. Începutul în numărul din 29 septembrie 2017)  
 • ÎNTR-UN STUDIU DE POLITICĂ...
  Într-un studiu de politică contemporană intitulat Martirii de la 48 şi salvatorii de la 66 d. G. Mîrzescu expune pe 37 de pagini cicero istoricul scurt al ministerelor perindate de la suirea Măriei Sale pe tron şi până astăzi.

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS Donate News

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS Vocea Basara Biei

 • พนันบอล โบนัส 100 บาท จะพอหรือ? เพราะที่นี่ให้มากกว่า
  ไม่ว่าใครๆ ก็ชอบของฟรีหรือของแถมกันทั้งนั้น ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องแทงบอลออนไลน์ เจ้ามือต่างๆ ที่มีอยู่มากมายพร้อมให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ เช่น พนันบอล โบนัส 100 บาท เป็นต้น ซึ่งบางคนก็พอใจแล้วกับจำนวนโบนัสนี้ The post พนันบอล โบนัส 100 บาท จะพอหรือ? เพราะที่นี่ให้มากกว่า appeared first on Vocea Basara Biei. […]
 • เคล็ดไม่ลับแบบง่ายๆ เล่นพนันออนไลน์อย่างไรไม่ให้พัง
  วงการพนันอาจจะสามารถเปรียบได้เหมือนกับเหรียญนั่นก็คือมีสองด้านเสมอ เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ท่ามกลางความยินดีของเหล่านักพนันที่ประสบชัยชนะ ก็จะมีความเสียใจของบรรดานักพนันผู้แพ้อยู่เสมอ แม้ว่า วันพระจะไม่ได้มีวันเดียวจะสามารถเป็นคำปลอบใจให้กับนักพนันที่เล่นเสียได้ The post เคล็ดไม่ลับแบบง่ายๆ เล่นพนันออนไลน์อย่างไรไม่ให้พัง appeared first on Vocea Basara B […]
 • คำบอกเล่าจากเหล่านักการพนันออนไลน์มืออาชีพ
  รู้หรือไม่ว่าเกมส์การพนันอยู่คู่กับโลกของเรามาอย่างยาวนาน จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่ามนุษย์เราเริ่มต้นเล่นการพนันกว่า 2000 ปีมาแล้ว ซึ่งมีรูปแบบของการพนันที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยความนิยมของเกมส์พนันนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน จนทำให้ปัจจุบันทำให้อาชีพใหม่ที่เรารู้จักกันในชื่อ "นักพนันมืออาชีพ" The post คำบอกเล่าจากเหล่านักการพนันออนไล […]
 • รู้จักกับเรทราคาของการ แทงบอลออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ
  การศึกษาเรื่องราคาต่อรองฟุตบอลเหมือนเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นก่อนตัดสินใจวางเดิมพันผ่านเว็บ แทงบอลออนไลน์ การที่ลุ้นการเดิมพันโดยยังไม่เข้าใจ กติกาการวัดแพ้ชนะของเรทราคาที่เล่น บางครั้งจากที่เชียร์บอลแบบสนุกๆตอนจบเกมส์กับกลายเป็นว่าเสียเดิมพันทั้งๆที่คิดว่าผลการแข่งขันสกอร์นี้ยังไงก็ได้เงิน ดังนั้นการรู้จักเรทราคาก่อนวางพนันออนไลน์ จะช่วยให้คุณไม่เสียค่าโง […]
 • อัตราการจ่ายเงินของการเล่น SIC BO หรือที่รู้กันในนาม ไฮโล
  Sic Bo เป็นชื่อตามหลักสากลของเกมส์ไฮโลในประเทศไทย ต้นกำเกิดมาจากประเทศจีน แต่สมัยนี้ก็เป็นเกมส์มาตรฐานสากลของวงการคาสิโนทั้งในบ่อนและคาสิโนออนไลน์ กติกาการเล่นไม่มีอะไรมากเลย ลองนั่งดูสัก5รอบก็พอจะรู้วิธีเล่นเบื้องต้นแล้ว อุปกรณ์การเล่นหากมีลูกเต๋าเพียง 3 ลูก ก็สามารถเป็นเจ้ามือได้แล้วครับ The post อัตราการจ่ายเงินของการเล่น SIC BO หรือที่รู้กันในนาม ไฮโล ap […]

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS CIVIC.MD

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS Flux necunoscut

 • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

RSS Timpul – Ştiri din Moldova

RSS Moldavie.fr – Portail francophone de la Moldavie

 • « The Washington Post » recommande un vin effervescent moldave pour vos fêtes de fin d'année
  « La Moldavie est fière de posséder la plus grande cave à vin du monde, ainsi que de très bons vins effervescents. Cricova produit du brut appelé Crisecco, un vin superbe pour seulement environ12 $ », écrit l'éditorialiste Dave McIntyre. Ce blanc de noirs a un goût agréable et frais et une texture soyeuse, avec une saveur fruitée et un arôme floral, con […]
 • Une invitation à Orheiul Vechi
  Par Charlie Botaka Divinement situé, faisant face au royaume des cieux, le beau Orheiul Vechi puise sa force dans le chant des cœurs ému de ses habitants et visiteurs venant des quatre coins du Globe. Offrant une vue imprenable sur la rivière le Raut, il exprime son histoire à travers la splendeur de son paysage, ses sublimes lieux de culte, dont cette croix […]
 • Prenez la rue Chișinău …
  Dans plusieurs villes de l'Europe, on peut se promener … dans la rue Chișinău. Des rues qui portent le nom de la capitale moldave traversent les villes suivantes : Almaty (Kazakhstan) Artiom (Russie) Bilhorod-Dnistrovskyï (Ukraine) Bichkek (Kirghizstan) Brăila (Roumanie) Bucarest (Roumanie) Tchernovtsy (Ukraine) Kramatorsk (Ukraine) Dnipro (Ukraine) Don […]
 • Des curiosités sur la monnaie moldave
  La monnaie moldave vient de célébrer son 24-ième anniversaire. Le 29 novembre 1993, la jeune République de Moldavie a mis en circulation sa monnaie nationale – le Leu (qu pluriel -Lei) – (dont la subdivision est le ban, bani au pluriel), remplaçant ainsi le « coupon » qui a été une solution monétaire temporaire, lors de la période de transition du rouble sov […]
 • La troupe moldave qui a fait fureur à l'EUROVISION 2017 vous donne rendez-vous à Paris !
  SunStroke Project, la troupe moldave qui s'est classée 3-ième au concours EUROVISION 2017, invite à UNE SOIREE « A LA MOLDAVE » à Paris, dimanche, le 3 décembre 2017. Le concert aura lieu à BIZZ'ART Club : 167, Quai de Valmy - Canal St Martin, 75010 Paris Réservez votre billet en ligne : www.weezevent.com/sunstroke-project ou appelez 06 08 75 07 27 […]
 • Création d'un mouvement de soutien au développement durable et économique de la Moldavie
  Nous publions ci-dessous un texte aimablement proposé par Jean-François CARON et Sébastien BOUCQ qui travaillent depuis plusieurs années sur la question des modèles économiques émergents et prometteurs du point de vue du développement durable des territoires. Selon les auteurs, leur expérience pourrait servir à soutenir le développement responsable et économ […]
 • Randonnées sibériennes : les Moldaves/Roumains de Krasnoїarsk
  Cet article fait partie du cycle de relations de l'historien Octavian Țâcu, participant aux « Expéditions de la mémoire » en Sibérie, sur les traces des Moldaves qui ont dû, à une certaine époque, quitter leur patrie et mener une autre vie dans des parages très lointains. 2 564 849 citoyens (sur le total de 3 383 332), soit 78% de la population du pays, […]
 • Camelia Saranciuc, lauréate de la médaille d'or à l'Olympiade Internationale de langue française : « Le succès arrive de façon inattendue »
  Une élève moldave a fait preuve de meilleure performance mondiale en matière de langue française. Il s'agit de Camelia Saranciuc, élève au Lycée Théorique « Ion Creangă » de Chisinau qui a décroché la médaille d'or à l'Olympiade Internationale de langue française déroulée en Arménie. « La langue française est le monde dans lequel je vis. C […]
 • Interview avec Ana Gutu, première vice-présidente du Parti de l'Union Nationale
  Le succès de www.moldavie.fr tient à sa volonté de fournir les informations les plus exactes et les plus larges possibles sur la vie dans la République de Moldavie. C'est dans cet esprit que nous publions l'entretien que nous a accordé Madame Ana Gutu, Professeure des Universités, première vice-présidente du Parti de l'Union Nationale. Nous no […]
 • La migration à travers les générations : les causes pour lesquelles les Moldaves quittent leur pays (2)
  Chaque jour, 106 Moldaves quittent la Moldavie à jamais, selon les données d'une étude effectuée par Magenta Consulting. D'autre part, selon le sondage Le Baromètre de l'Opinion Publique, 57% de Moldaves seraient partis s'ils avaient l'opportunité. Les données officielles du Ministère des affaires étrangères dénotent que plus de 800. […]

RSS Evenimente in R. Moldova

 • Artă Decorativă COTROCENI 2012 - Luni, 10.6.2013 09:00
  Luni, 10.6.2013 09:00str. 31 August 1989, 115 Evenimentul are loc în cadrul unui parteneriat între instituţia gazdă şi Muzeul Naţional Cotroceni din Bucureşti şi se desfăşoară în perioada 25 aprilie – 10 iunie.
 • RECITAL DE PIAN - Vineri, 31.5.2013 18:00
  Vineri, 31.5.2013 18:00 Prima Doamnă a RM, Margareta Timofti, invită la un recital de pian cu Olga Kleiankina și expoziția de pictură a Valeriei Duca. În program: Debussy – „Reflexe în apă”, Ravel – „Ogli
 • SERATĂ JUBILIARĂ - Joi, 30.5.2013 18:00
  Joi, 30.5.2013 18:0081 Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, Chişinău MD-2012 Cu ocazia aniversării de 70 de ani a pianistului și dirijorului Mihail Secichin, pianista Inna Hatipova, soprana Valentina Calestru, naritonul Petru Racoviță și tenorul Serghei Varsanov, acompaniați de pianistul Mihai Secichin o
 • Concertul profesorilor - Miercuri, 29.5.2013 18:00
  Miercuri, 29.5.2013 18:0081 Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, Chişinău MD-2012 Catedra „Instrumente cu coarde” a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice prezintă Concertul profesorilor: Ion Josan, Zinaida Brânzilă, Naum  Hoș. Participă Orchestra Națională de Cameră, dirijor
 • Spectacolul "Storcătorul de fructe" - Marţi, 28.5.2013 18:00
  Marţi, 28.5.2013 18:0079 Ștefan cel Mare, Chisinau Spectacolul "Storcătorul de fructe" de Ilia Cilaki. Totul porneşte de la lipsa banilor, care duce la convieţuirea mai multor generaţii ale unei familii într-un singur apartament, aceştia suportându-se unii
 • Trupa Holograf - Joi, 23.5.2013 20:00
  Joi, 23.5.2013 20:00Str. A.Pușkin nr. 21, Chișinău Holograf este o trupă rock românească înființată în 1978. Holograf este printre cele mai de succes trupe din România, fiecare dintre albumele lor conținând câteva cântece care au ajuns hit-uri &ici
 • Filmul deținător al premiului Ursul de Aur, „Poziția copilului” - Duminică, 19.5.2013 19:00
  Duminică, 19.5.2013 19:00Str. Vasile Alecsandri 4 Festivalul Filmului European revine pe marile ecrane ale Chișinăului cu o premieră, filmul românesc „Poziția copilului”, distins cu prestigiosul premiu „Ursul de Aur”. Capul de afiş
 • Concert de lansare „Există Veriga, o chitară, un drum și muzica care vine să schimbe” - Joi, 16.5.2013 19:30
  Joi, 16.5.2013 19:30Grigorie Vieru 15  Oameni dragi, vă invităm la concertul nostru de lansare, unde vom cânta și vă vom cânta. În cadrul concertului va fi lansat conceptul, filosofia și misiunea trupei, single-ul „Liber” și videocli
 • Gheorghe Țopa "Dulcea mea povară" - Miercuri, 8.5.2013 19:00
  Miercuri, 8.5.2013 19:00Str. A.Pușkin nr. 21, Chișinău Gheorghe Țopa vă invită la concertul său jubiliar cu genericul ''Dulcea mea povară'' unde va interpreta piesele care l-au consacrat dar și cele lansate în ultima perioadă. Vor evolua: Ion Suruc
 • Ultima zi a expoziţiei plasticianului Dumitru BALICA - Marţi, 30.4.2013 16:00
  Marţi, 30.4.2013 16:00strada Sfatul Tarii 18 Dumitru BALICA este născut în anul 1978 la Horodişte (raionul Donduşeni). După ce şi-a urmat studiile la Facultatea de Arte plastice şi Design la Universitatea de Stat, îşi expune pentru prima oară operele în 2001.
%d blogeri au apreciat asta: